یادداشت های یک پسر

یادداشت های یک پسر

^از نقاشی های شهید چمران عزیز^
______________________
سین همان حسین است.
مثل همان یاسینی که علامه طباطبایی تفسیرش کرده.
دعایم کنید من هم ـسین شوم!
______________________
اینجا چیزِ دندان گیری برای کپی پیدا نمی کنید. ولی اگر خواستید کپی کنید، تنها با ذکر منبع حلال است.